Kariéra

Finanční skupina Profilreal Group nabízí svým zaměstnancům velmi dobré prostředí a podmínky pro práci. Snažíme se být atraktivním zaměstnavatelem, poskytujícím zázemí úspěšné a progresivní mezinárodní firmy. Junior Trainee Program nám pomáhá získávat Top Talent.

Rozvoj společnosti stavíme na využívání intelektuální kapacity všech, nehledě na jejich postavení ve firemní hierarchii.
V oblasti odměňování zaměstnanců prosazujeme filozofii maximální závislosti prémiových složek na výkonu. Manažeři společnosti stejně jako řadoví zaměstnanci, u nichž je jejich výkon měřitelný, mají stanovené plány nebo projektové úkoly s kritérii propojenými do systému odměňování. Zaměstnanci pravidelně procházejí půlročním hodnocením.
Velmi nám záleží na spokojenosti a motivaci našich zaměstnanců. Proto ve všech společnostech Profireal Group probíhají pravidelné průzkumy spokojenosti. Výsledky těchto průzkumů pečlivě hodnotíme a využíváme v oblasti řízení lidských zdrojů, například při změnách v systému zaměstnaneckých benefitů.
Všem svým zaměstnancům nabízí společnost program zaměstnaneckých výhod, jehož součástí jsou např. stravenky, týden dovolené navíc, poskytování darů při životních jubileích, Sick days, nápoje na pracovišti aj. Společnost preferuje možnost sladění osobního a profesního života. Pokud to charakter práce umožňuje, nabízí zaměstnancům alternativní pracovní režim - Home Office.