Společenská odpovědnost

Společenské aktivity

Společnost PROFI CREDIT je moderní evropskou společností, která se drží zásad společenské odpovědnosti, transparentnosti a samozřejmě udržuje dobré vztahy se všemi svými zákazníky. Právě pověst společnosti a důvěra všech zainteresovaných stran vůči společnosti patří k tomu nejdůležitějšímu, čím můžeme disponovat. Ke všem svým partnerům se chováme s respektem a společným cílem je dlouholetá a kvalitní spolupráce, která vede ke vzájemné spokojenosti. Nezavíráme oči před tíživými sociálními problémy. Zaměřujeme se především na charitativní projekty, kde naši pomoc nejvíce potřebují.

unicef
UNICEF

PROFI CREDIT jako hlavní partner Českého výboru pro UNICEF daroval organizaci 2 miliony korun a zapojil se také do programu pravidelných dárců. Programy Dětského fondu OSN UNICEF jsou zaměřeny na pomoc dětem ve všech oblastech, které negativně ovlivňují kvalitu jejich života a rozvoj jejich potenciálu – na zdraví, výživu, hygienu, prevenci a léčbu AIDS, vzdělávání a ochranu dětí před týráním a vykořisťováním.

www.unicef.cz
klub
Klub nemocných cystickou fibrózou

Klub nemocných cystickou fibrózou sdružuje pacienty a jejich rodiny, kterým pomáhá řešit problémy spojené s touto nemocí. Je to občanské sdružení, které nemocným zprostředkovává pestrou paletu sociálních služeb, poskytuje psychologickou ale i materiální podporu. Zároveň Klub nemocných cystickou fibrózou provozuje osvětu a informuje laickou i odbornou veřejnost o tomto onemocnění. Svou tvář projektu propůjčil herec Ivan Trojan, který je i patronem Klubu. Naše společnost přispívá významnými finančními částkami na chod Klubu.

www.cfklub.cz
domov
Dětský domov Markéta

Je soukromé zařízení, v němž vyrůstají děti s nařízenou ústavní výchovou. Tyto děti potřebují speciální a individuální přístup. Podporujeme je nejen formou přímé finanční pomoci, ale organizujeme pro ně například dětské dny či mikulášské nadílky.  Snažíme se jim přinášet radostné a zábavné chvíle. Největší odměnou jsou pro nás jejich šťastné úsměvy.

www.ddmarketa.cz
tana
Nadace Taťány Kuchařové

Prostřednictvím nadace podporujeme projekty, které pomáhají seniorům žít doma a zamezují jejich vyloučení ze společnosti. Jde o moderní sociální služby, jakými jsou osobní asistence, terénní pečovatelské služby, dobrovolnictví v domácnostech seniorů a ústavech sociální péče a kvalitní aktivizační programy.

www.krasapomoci.cz
pardubice
Velká pardubická

Velká pardubická je největší dostihovou událostí ve střední Evropě a skupina Profireal Group je již několik let jejím hrdým partnerem. Skupina každoročně podporuje vybraný dostih v rámci dostihového odpoledne na pardubickém závodišti a svými finančními prostředky tak pomáhá rozvoji dostihového sportu v České republice.

www.vpcp.cz
sparta
TK Sparta Praha – babytenis

Finančně podporujeme také sport, konkrétně začínající hráče v jednom z nejprestižnějších tenisových klubů v České republice. Baby tenis v TK Sparta Praha má šest týmu a zhruba padesát hráčů. Přispíváme dětem na trenéry, tenisové dvorce, na nákup míčů, oblečení nebo na tenisové kempy. Sparta pořádá také nejsilnější babytenisovou tour v Česku. Malí tenisté Sparty Praha patří tradičně k těm nejlepším v České republice.

www.tkspartapraha.cz
Pomáháme i v dalších zemí