Junior Trainee Program

POZNAT CELOU SPOLEČNOST A VYBRAT SI SVŮJ OBOR – nejen to nabízí již několik let studentům vysokých a vyšších odborných škol Junior Trainee Program (JTP) společnosti Profireal Group.

Talentovaní studenti a absolventi škol znamenají pro naši společnost velmi cenný zdroj potenciálních zaměstnanců, a proto jim věnujeme stále větší pozornost.

Mladým talentům, kteří hledají své uplatnění v nadnárodní společnosti, nabízíme možnost rozvoje a také cestu k hledání sama sebe.

Junior Trainee Program je pečlivě připravená roční exkurze celou skupinou, na jejímž konci se Trainee sám rozhoduje, jakým směrem by se rád vydal.

Co účastníkům programu nabízíme? Na co se mohou těšit?

Individuální přístup
Snažíme se maximálně respektovat schopnosti, nadání, zájmy ale také možnosti Trainee, které jsou v mnohých případech omezené studiem.
Cestování, zdokonalení znalosti anglického jazyka
Při spolupráci na projektech v jedné z pěti zemí, kde Profireal Group působí.
Sebepoznání a sebedůvěra
Každému Trainee pomáháme najít jeho silné stránky a zvyšovat vlastní hodnotu na trhu práce.
Profesní a osobní rozvoj
Pomáháme rozvíjet potřebné znalosti ve vybrané expertní oblasti. (např. školení měkkých dovedností – komunikační či prezentační dovednosti).
Pravidelná setkání s managementem dané oblasti
Poskytování důležité zpětné vazby a podpora vedení daného oddělení.

Seznamte se s dvěma zástupci našich Trainees

Marie, PROFI CREDIT Czech, a.s., marketingové oddělení

Do Junior Trainee Programu společnosti Profireal Group jsem se přihlásila v posledním ročníku svého studia na vysoké škole a k mému překvapení to vyšlo. V době mého nástupu jsem však ještě netušila, jakým směrem se bude můj profesní život ubírat.

Po načerpání informací a zkušeností z většiny oddělení, kde jsem se účastnila řady zajímavých projektů, jsem se díky podpoře celého týmu a objevení svého skrytého talentu usadila na oddělení marketingu.

Dnes jsem na tomto oddělení již plnohodnotnou pracovní silou – účastním se přípravy marketingových kampaní, tvorby vizuálů, řídím projekt regionálního sponzoringu a momentálně také pomáhám na cestě k úspěchu naší nové Trainee, která své místo ve společnosti ještě hledá.

Luděk, PROFIREAL Group, finanční oddělení, globální tým

Po získání zkušeností z jednotlivých oddělení společnosti PROFI CREDIT Czech, a.s., jsem získal příležitost pracovat v globálním týmu finančního oddělení.

Mojí velkou zálibou je studium cizích jazyků, a proto jsem rád, že k pravidelné náplni mé práce patří nejen každodenní komunikace v cizích jazycích, ale také cestování. Pracuji totiž na projektech ve většině zemí, kde divize Profireal Group působí.

Nástup do této společnosti hodnotím jako neocenitelnou profesní i osobní zkušenost, která mi otevřela nespočet nových možností.